<Python, pandas> duplicate

重複したものを探すには、duplicate()

In [85]: import pandas as pd

In [86]: df = pd.DataFrame([[1,2],[1,3],[1,4]])

In [87]: df
Out[87]: 
  0 1
0 1 2
1 1 3
2 1 4

で、duplicate()
引数argvは、カラムcolumnを指定可。

In [88]: df.duplicated()
Out[88]: 
0  False
1  False
2  False
dtype: bool

In [89]: df.duplicated(0)
Out[89]: 
0  False
1   True
2   True
dtype: bool

In [90]: df.duplicated(1)
Out[90]: 
0  False
1  False
2  False
dtype: bool

最後にヒットしたものをFlaseにするには、keep='last'

In [91]: df.duplicated(0, keep='last')
Out[91]: 
0   True
1   True
2  False

マニュアル。

http://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/generated/pandas.DataFrame.duplicated.html